Kotimaan myynti:
phone +358 45 1719 005
mail myynti(at)fomatec.fi
location Lumitie 1, 70700 Kuopio

Export:
phone +358 50 64277
mail sale(at)fomatec.fi

finnish english russian swedish german polish french spanish portuguese

SAMARBETSPARTNER

Fomatec Oy:s tjänste- och teknikutveckling sker i samarbete med bra leverantörer och samarbetspartner. 

Fomatecs tjänstekoncept är baserat på ekologiska och miljövänliga arbetsmetoder. Vi utmanar våra samarbetspartner att arbeta för en hållbar utveckling och mer ekologisk affärsverksamhet. Med detta som bas är vi redo att tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartner skapa produkter och arbetsmetoder som är gångbara även i den internationella konkurrensen. 

Genom gott samarbete och kunskaper har vi möjligheten att bygga en framgångsrik framtid och en miljövänlig arbetsmiljö även för kommande generationer. 
På Fomatec söker vi nu nya samarbetspartner till vår nuvarande grupp av goda leverantörer för att tillsammans utveckla ny och ännu effektivare teknik som kan underlätta skogsmaskinsentreprenörernas vardag.

Videos

No articles