Kotimaan myynti:
phone +358 45 1719 005
mail myynti(at)fomatec.fi
location Lumitie 1, 70700 Kuopio

Export:
phone +358 50 64277
mail sale(at)fomatec.fi

finnish english russian swedish german polish french spanish portuguese

STORMKATASTROFTJÄNSTER

Röjningstjänst för skogsföretag i stormkatastrofområden.

Fomatec Oy betjänar företag i stormkatastrofområden tillsammans med sina samarbetspartner. Tack vare många års yrkeserfarenhet kan vi organisera fungerande röjning i stormkatastrofområden.
Våra anställda har gedigen erfarenhet från stormkatastrofområden i skogar både i Norden och övriga Europa. I våra arbetsgrupper finns både hårdföra professionella maskinröjare och skogshuggare.
Vi erbjuder skogsföretag en totallösning för röjning av stormfällda träd. Vi transporterar träden avtalsenligt och i överenskommen tid till vägkanten för vidare transport.
Vi tar hand om stormkatastrofområden på ett säkert sätt och utför alltid arbetet enligt de lokala kraven i respektive land. Vi har en egen arbetsledare på plats, som dagligen vägleder och hjälper till med det praktiska. Vi har även en jourtelefon där vi kan nås dygnet runt alla dagar.
Vår maskinpark består av moderna, effektiva skogsmaskiner, som är utrustade för att klara av de extrema förhållandena som råder på stormkatastrofområden. Maskinerna är utrustade för att uppfylla landspecifika miljö- och säkerhetskrav. Våra förare och skogshuggare får vidareutbildning så att de kan agera korrekt och säkert på stormkatastrofområden. Vi gör upp planer för skärområden och anvisar våra anställda i att agera korrekt och enligt anvisningarna på arbetsplatsen och med hänsyn till naturvärden.
Vi betjänar skogsbolagen på ett tillförlitligt och yrkesmässigt sätt i krissituationer. Vi vill vara förtroendeingivande även i framtiden och goda samarbetspartner vid röjning av stormkatastrofområden runt om i Europa.
Vår kontaktperson i avtalsfrågor för skogsbolag är Mikael Korkman
Telefon: +358 5064277 E-post: mikael.korkman@fomatec.fi (betjäning på
följande språk: finska, svenska, engelska, tyska och ryska (hjälpligt)
Vår kontaktperson i avtalsfrågor för maskinentreprenörer är Marko Korhonen Telefon:
+358 407519920 E-post: marko.korhonen@fomatec.fi

Videos

No articles