Kotimaan myynti:
phone +358 45 1719 005
mail myynti(at)fomatec.fi
location Lumitie 1, 70700 Kuopio

Export:
phone +358 50 64277
mail sale(at)fomatec.fi

finnish english russian swedish german polish french spanish portuguese

USŁUGI WYCINKI RATOWNICZEJ

Usługi pozyskiwania drewna na obszarach wiatrołomów.

Firma Fomatec Oy obsługuje firmy działające na obszarach wiatrołomów za pośrednictwem swoich partnerów kooperacyjnych. Organizujemy sprawne operacje wycinki drzew na obszarach wiatrołomów korzystając z profesjonalnego, nabytego przez lata doświadczenia.
Nasi pracownicy mają ogromne doświadczenie, które nabyli pracując w lasach nie tylko Skandynawii, ale całej Europy. Nasz zespół składa się z pracowitych, profesjonalnych operatorów maszyn zrywkowych i drwali.
Przedsiębiorstwom leśnym oferujemy pełny zakres usług ratowniczej wycinki drzew. Ścięte drewno transportujemy do pobocza drogi, skąd zgodnie z kontraktem i w uzgodnionym czasie zostaje przewiezione dalej. Na terenach wiatrołomów zawsze stosujemy konieczne środki bezpieczeństwa i przestrzegamy przepisów  obowiązujących w danym kraju. W miejscu prowadzenia prac zawsze obecny jest brygadzista, który udziela instrukcji i pomocy we wszelkich sprawach związanych z prowadzonymi robotami. Dodatkowo do dyspozycji oddajemy infolinię, z którą można się połączyć przez 24 godziny na dobę.
Wachlarz naszych maszyn i wyposażenia obejmuje potężne maszyny leśne, posiadające wyposażenie umożliwiające pracę w wymagających warunkach wiatrołomu. Wyposażenie maszyn spełnia wymogi przepisów bezpieczeństwa i ochrony środowiska obowiązujących w każdym kraju. Operatorzy maszyn i drwale przechodzą dodatkowe szkolenie gwarantujące stosowanie właściwych i bezpiecznych zasad pracy na obszarach wiatrołomów. Sporządzamy plany wycinki na danym obszarze i udzielamy szkolenia naszym pracownikom w zakresie stosowania właściwych metod pracy i przestrzegania zaleceń przy jednoczesnym respektowaniu wartości środowiskowych. Firmom leśnym zapewniamy niezawodną i profesjonalną pomoc w każdej kryzysowej sytuacji. Pragniemy zawsze zasługiwać na zaufanie naszych klientów i być postrzegani jako dobrzy partnerzy kooperacyjni przy porządkowaniu obszarów wiatrołomów w całej Europie.
Firmy wykonujące takie zadnia prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem: Mikael Korkman,
telefon: +358 5064277, e-mail: mikael.korkman@fomatec.fi (Mikael włada językami: fińskim, szwedzkim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim (w podstawowym zakresie)).
Firmy zajmujące się pozyskiwaniem drewna prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem: Marko Korhonen, telefon: +358 407519920, e-mail: marko.korhonen@fomatec.fi.

Filmy wideo